Cadrul contabil general

Referate romana

Cadrul contabil general


Cadrul contabil general
Cadrul general stabileste concepte ce stau la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare pentru utilizari externi, pozitia financiara, performanta si modificari in pozitia financiara.
Deciziile economice care sunt luate de utilizatorii situatiilor financiare, necesita evaluarea capacitatii unei intreprinderi de a genera numerar, sau echivalente de numerar, precum si a perioadei si sigurantei generarii lor.
Pozitia financiara a unei intreprinderi este influentata de resuse economice pe care le controleaza de stuctura sa financiara, lichidarea si solvabilitatea sa si de capacitatea sa de a se adapta schimbarilor mediului in care isi desfasoara activitatea. Informatiile despre resursele economice controlate de intreprindere si capacitatea sa din trecut de a modifica aceste resurse sunt utile pentru a anticipa capacitatea intreprinderii de a gestiona numerar sau echivalente de numerar in viitor. Informatiile despre posibilitatea unei intreprinderi sunt necesare pentru evaluarea modificarilor potenale ale resurselor economice pe care intreprinderea le va putea controla in viitor. Informatiile privind modificarile pozitiei financiare a unei intreprinderi sunt utile pentru a evalua activitatile sau de exploatare, finantare si investii in perioada de raportare. Aceste informatii sunt utile oferind utilizatorului o baza pentru evaluarea capacitatii intreprinderii.
Conceptual de baza. Contabilitatea de angajare
Pentru a-si atinge obiectivele, sitatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajamente. Situatiilor financiare intocmite in baza acestui principiu ofera informatii utilizatorului nu numai despre tranzactiile facute, care au implicat plati si incasari, dar si despre obligatiile de plata din viitor si despre resursele privind incasarile viitoare. Astfel ele furnizeaza cel mai util tip de informatii referitoare de tranzactii si la evenimentele trecute care sunt necesare utilizatorului in luarea deciziilor economice.
Continuitatea activitatii
Situatiile financiare sunt elaborate, de regula, pornind de la ipoteza ca o intreprindere isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Se presupune ca intreprinderea nu are intentia si nici nevoia de a lichida sau de a-si reduce in mod semnificativ activitatea; daca o astfel de intentie sau de nevoi exista, ar putea fi nevoie ca situatiile financiare a fie intocmite pe o baza diferita de evaluare si, in acest caz, trebuie indicate baza utilizata.
Caracteristice calitative ale studentilor financiare sunt atribuitele care determina utilitatea informatiei oferite de situatiile financiare. Cele patru caracteristici calitative principale sunt: inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea si comparabilitatea.
Inteligibilitatea este o calitate esentiala a informatiilor furnizate de situatii financiare. La relevanta informatiile trebuie sa fie relevante pentru luarea deciziilor de catre utilizatori. Informatiile sunt relevante atunci cand influenteaza deciziile economice ale utilizatorului, ajutatndu-i pe acestia sa evalueze evenimentele trecute, prezente sau viitoare.
Credibilitatea. O informatie pentru a fi utila trebuie sa fie credibila, adica nu contine erori semnificative, nu este partinitoare, iar utilizatorii pot avea incredere ca reprezinta corect ceea ce si-a propus.
Prevelenta economicului asupra juridicului. Pentru ca informatia sa prezinte, credibil evenimentele si tranzactiile pe care le reprezinta este necesar ca acestea sa fie contabile si prezentate in concordanta cu fondul lor si cu realitatea economina si nu doar cu forma lor juridica.
Neutralitatea. Informatia cuprinsa in sitauatiile financiare trebuie sa fie neutra adica lipsita de influente.
Prudenta. Exercitarea pudentei nu permite constituirea de reserve ascunse sau provizioane excesive, subevaluarea deliberate a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situatiile financiare nu ar mai fi neutre si, de aceea, nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.
Conditii pentru ca informatia sa fie relevaluata si credibila
Oportunuitatea. Pentru a oferii informatii oportune, deseori poate fi necesara raportarea tuturor aspectelor unei tranzactii sau ale altui eveniment inainte ca acesta sa fie cunoscute, desi in acest fel este afectata credibilitatea.
Raport cost-beneficiu este mai degraba o constrangere generala decat o caracteristica calitativa. Beneficiile de pe urma informatiei ar trebui sa depaseasca costul furnizarii acesteia. Evaluarea beneficiilor si costurilor reprezentand, in fond, rezultatul unui rationament profesional.
Imaginea fidela sau prezentarea fidela. Situatiile financiare sunt frecvent descrise ca prezentand o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei si modificarilor pozitiei financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le in categorii cuprinzatoare conform caracteristicilor economice. Strucurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile si capacitatile proprii.
Pozitia financiara. Un activ reprezinta o resursa controlata de catre intrprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere; o datorie reprezinta o obligatie actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficiile economice; capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele unei intrprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale. Bilanturile elaborate conform statisticile internationale de contabilitate actuale pot include si elemente ce nu satisfac definitiile activelor sau ale datoriilor si nici nu sunt prezentate ca parte a capitalurilor proprii.
Active. Beneficiile economice viitoare incorporate in active reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect la fluxul de numerar si echivalentele de numerar catre intreprindere. O intrprindere isi utilizeaza activele pentru a produce bunuri sau pentru a presa sevicii, capabile sa satisfaca dorintele sau necesitatile clientilor. Numerarul in sine confera un avantaj intreprinderii, datorita faptului ca permite controlul celorlante resurse.
Datoriile. O caracteristica esentiala a unei datorii este faptul ca intreprinderea are o obligatie actuala. O obligatie reprezinta un angajament sau o responsabilitate de a actiona intr-un anumit fel. Daca o intreprindere decide sa remedieze defectiunile produselor sale chiar si dupa ce perioada de gratie a expirat, sumele ce se asteapta sa fie cheltuite reprezinta deja datorii. Datoriile rezulta din tranzactii sau alte evenimente trecute.
Capitaluri proprii sunt diferite ca inteles rezidual al actionarilor, diversele sale componente pot fi prezentate pe linii separate in bilant. Constituirea rezervelor este ceruta uneori de lege, de statut sau de alte acte normative, in scopul asigurarii unei masuri suplimentare de protectie impotriva efectelor si pierderilor pentru intrprindere si creditorii acesteia. Suma cu care sunt inregistrate capitalurile proprii in bilant depinde de evaluarea activelor si datoriilor. In mod normal, suma care ar putea fi obtinuta prin vanzarea pe bucati a activului net sau a intreprinderii in intrgime, presupunand contituitatea activitatii.
Performanta
Profitul este frecvent utilizat ca o masura a performantei. Veniturile si cheltuielile constituie structuri direct legate de masurarea profitului.
Structurile de venituri si cheltuieli sunt definite astfel: veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor.
Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile.Veniturile si cheltuielile se pot regasi in contul de profit si pierdere in diferite moduri.
Venituri
Definitia veniturilor include atat venituri din activitati curente, cat si din castiguri din orice alta sursa. Veniturile din activitatile curente se pot regasi sub diferite denumiri (vanzari, comisioane, dobanzi, dividente, redevente, chirii).
Castigurile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice, din acest punct de vedere, nu difera ca natura de venituri din activitatea curenta. Prin urmare, in acest Cadru general castigurile nu sunt private ca structuri separate.
Definitia veniturilor include, totodata, si castigurile nerealizate.
Veniturile pot fi utilizate pentru achizitionarea de active sau pentru cresterea valorii diferitelor tipuri de active (numeral, creante, bunuri).
Veniturile pot rezulta din lichidarea datoriilor.
Cheltuieli
Definitia cheltuielilor include pierderile. Pierderile reprezinte alte elemente care corespund definitiei cheltuielilor. Pierderile reprezinta diminuari ale beneficiilor economice.
Pierderile sunt raportate la valoare neta, exclusive veniturile aferente.
Ajustari pentru mentinerea capitalului
Reevaluarea sau ajustarea valorii activelor si datoriilor determina cresteri sau diminuari ale capitalurilor proprii. Desi aceste cresteri sau diminuari corespund definitiei veniturilor si cheltuielilor, ele nu sunt incluse in contul de profit si pierdere.
Recunoasterea structurilor din situatiile financiare
Recunoastrerea este procesul incorporarii in bilant sau in contul de profit si pierdere a unui element care indeplneste unul din criteriile de recunoastere: elemental are un cost sau o valuare, care poate fi evaluat sau evaluate in mod credibil, sau este probabil ca orice beneficiar economic viitor asociat sa intre sau sa iasa in sau din intreprindere.
Elementele care satisfac criteriile de recunoastere trebuie prezentate in bilant sau in contul de profit si pierdere .
Nerecunoasterea acestor elemente nu poate si corectata nici in prezentarea politicilor contabile folosite, nici prin note sau informatii suplimentare.
Referat la Cadrul contabil general