Contabilitatea cheltuielilor de exploatare

Referate romana

Contabilitatea cheltuielilor de exploatare


Contabilitatea cheltuielilor de exploatare
Cheltuielile sunt reprezentate de totalitatea operatiilor economice care afecteaza patrimoniul intreprinderii prin diminuarea activului, cum ar fi consumul de materiale, sau prin marirea pasivului, ca de exemplu, inregistrarea obligatiei de plata pentru utilitati prestate de terti (apa, gaze, curent electric).
Organizarea contabilitatii cheltuielilor are la baza conceptia dualistica specifica tarilor cu economie de piata dezvoltata si anume:
contabilitate financiara, care cuprinde in obiectul sau evaluarea si inregistrarea cheltuielilor grupate in functie de natura activitatilor (de exploatare, financiara, exceptionala) si de natura resurselor utilizate (cheltuieli cu materii prime, materiale, de personal, servicii primite, amortizari).
contabilitatea de gestiune, care cuprinde in obiectul sau contabilizarea cheltuielilor grupate dupa destinatia si functia lor pe feluri de produse, lucrari si servicii.
La organizarea cntabilitatii financiare a cheltuielilor se tine seama de unele din principiile de organizare a contabilitatii, si anume:
potrivit principiului independentei exercitiului, toate operatiile care determina cheltuieli sunt inregistrate in contabilitate in momentul producerii lor, fara a se tine seama de data platii lor. Reflectarea cheltuielilor in faza de angajare si consum face din contabilitatea financiara o contabilitate de angajamente;
principiul prudentei impune inregistrarea cheltuielilor cu amortizarile si provizioanele, indiferent de existenta unor rezultate financiare favorabile;
principiul noncompensarii interzice efectuarea de compensari intre cheltuieli si venituri, inregistrate la conturi de rezultate diferite.
Cheltuielile reflectate in contabilitatea financiara pot fi grupate in functie de momentul angajarii lor astfel:
a)Cheltuieli constatate in momentul platii lor, care se inregistreaza in corespondenta cu conturile de trezorerie.
b)Cheltuieli angajate cu plata ulterioara, motiv pentru care se inregistreaza in corespondenta cu conturile de terti.
c)Cheltuieli contabile calculate pentru a estima deprecierile definitive sau latente, fara a angaja o plata, reprezentate de amortizari si provizioane.
CHELTUIELILE DE EXPLOATARE cuprind:
cheltuieli privind consumurile de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile, costul de achizitie al obiectelor de inventar consumate, costul de achizitie al materialelor nestocate , trecute direct asupra cheltuielilor, costul de achizitie al energiei si apei consumate, costul de achizitie al animalelor si pasarilor si costul marfurilor vandute;
cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti: intretinere si reparatii, redevente, locatii de gestiune si chirii, studii si cercetari, inclusiv sumele platite pentru contractele de cercetare, cheltuieli cu alte servicii executate de terti (colaboratori, comisioane , onorarii, cheltuieli de protocol, reclama, publicitate, transportul de bunuri si persoane, deplasari, detasari si transferari, posta si taxe de telecomunicatii, servicii bancare si altele);
cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate suportate de unitatea patrimoniala ca: impozitul pe cladiri, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (taxa pentru folosirea terenurilor, taxa asupra mijloacelor de transport si altele);
cheltuieli cu personalul ca: salariile si alte drepturi de personal, asigurarile si protectia sociala, contributia unitatii la asigurarile sociale si pentru ajutorul de somaj, cheltuieli cu pregatirea si perfectionarea profesionala si alte cheltuieli cu personalul suportate de unitatea patrimoniala;
alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi pierderile din creante si alte cheltuieli de exploatare.
Referat la Contabilitatea cheltuielilor de exploatare